แจ้งเลขแทร็คกิ้งเนื่องจากระบบอัตโนมัติทำงานผิดพลาดจากทางไปรษณีย์ไทย

สินค้าของท่านถูกจัดส่งแล้ว แต่ทางไปรษณีย์ไทย ไม่ยิงรหัสจากใบปิดหน้าของทางร้าน แต่ทำรหัสใหม่ขึ้นมาเอง ทำให้รหัสของทางร้านไม่เด้งไปหาท่าน โพสนี้เราจึงแจ้งรหัสแทร็คกิ้งของทาง ปณ ไทย รบกวนท่านลูกค้าตรวจสอบเลขแทร็คกิ้งได้เลยครับ โดยท่านสามารถเช็คเลขรหัสแทร็คกิ้งของท่านได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/

ED660689155TH กฤษณ์ TH 10800
ED660689164TH ฐิติพัฒน์ TH 12120
ED660689178TH kay TH 10310
ED660689181TH ชนดุลย์ TH 17000
ED660689195TH บุศรา TH 21000
ED660689204TH ห่วงหทัย TH 10210
ED660689218TH รวีวรรณ TH 77000
ED660689221TH พาชื่น TH 48000
ED660689235TH tyme TH 10310
ED660689249TH พิสิษฐ์ TH 74000
ED660689252TH บุณยนุช TH 10220
ED660689266TH อิทธิกร TH 56000
ED660689270TH เรณุกา TH 10600
ED660689283TH เอธ TH 10400
ED660689297TH ปนัดดา TH 11120
ED660689306TH ไปรยา TH 57100
ED660689310TH ประทีป TH 10150
ED660689323TH ทัสกุล TH 10220
ED660689337TH ธณัณฐิภัฎฐ์ TH 33170
ED660689345TH ร้านขนส่ง เจ้อุ้ย TH 43000
ED660689354TH ไพลิน TH 10120
ED660689368TH วรภัทร TH 11000
ED660689371TH สุพร TH 10270
ED660689385TH ศิริลักษณ์ TH 20190
ED660689399TH คมกฤช TH 10140
ED660689408TH ธนบดี TH 10280
ED660689411TH ภาณุกร TH 18140
ED660689425TH จุรีพันธุ์ TH 36000
ED660689439TH สรกฤช TH 11000
ED660689442TH เฉลิมศักดิ์ TH 25140
ED660689456TH จิรนันท์ TH 72190
ED660689460TH นพวรรณ TH 12120
ED660689473TH ปาริชาติ TH 10240
ED660689487TH วรรณวนัช TH 56000
ED660689495TH สิทธิชัย TH 84100
ED660689500TH อนุวัตร TH 10310
ED660689513TH มนัสสา TH 73140
ED660689527TH นันทภัค TH 10160
ED660689535TH ศศิพรรณ TH 20110
ED660689544TH ไทยเชียร์ริ่ง TH 10170
ED660689558TH ิวิศ TH 10110
ED660689561TH ถนอมพงษ์ TH 90110
ED660689575TH บัณฑิต TH 10900
ED660689589TH พิมพ์วิมล TH 10140
ED660689592TH ภมร TH 10270
ED660689601TH วสุรัตน์ TH 10600
ED660689615TH อธิภัทร TH 10310
ED660689629TH นพรัตน์ TH 20130
ED660689632TH จิรชัย TH 34000
ED660689646TH พรชัย TH 15130
ED660689650TH กิตศิริ TH 10160
ED660689663TH อารยา TH 18000
ED660689677TH ปาริชาติ TH 10240
ED660689685TH ธันยนันท์ TH 12130
ED660689694TH วินัย TH 10160
ED660689703TH ยิ่งศักดิ์ TH 71180
ED660689717TH ชยามาศ TH 10220
ED660689725TH มนะชัย TH 73150
ED660689734TH นัยนา TH 11130
ED660689748TH นนทวัฒน์ TH 30000
ED660689751TH อรรถพล TH 50000
ED660689765TH เกตน์ TH 34000
ED660689779TH ตู้ปณ.11 TH 10161
ED660689782TH แสงจันทร์ TH 10310
ED660689796TH ชาตรี TH 36150
ED660689805TH ลูกเกด TH 12120
ED660689819TH สุรสีห์ TH 10240
ED660689822TH ไมตรี TH 25000
ED660689836TH นุ๋ย TH 10900
ED660689840TH ดำริ TH 10700
ED660689853TH นุชยา TH 90110
ED660689867TH ณัฐวัฒน์ TH 73000
ED660689875TH รดิศ TH 10330
ED660689884TH ชินวัฒน์ TH 77110
ED660689898TH ขัตติยา TH 10400
ED660689907TH โอภาส TH 24000
ED660689915TH ภูมพิมพ์ TH 10150
ED660689924TH จรรยาภรณ์ TH 12120
ED660689938TH พิไลรักษ์ TH 50000
ED660689941TH สุกฤษฎิ์ TH 24140
ED660689955TH จุฑาทิพย์ TH 10150
ED660689969TH ภรพิมล TH 10260
ED660689972TH เรืองรัตน์ TH 26120
ED660689986TH เพ็ญแข TH 10250
ED660689990TH ภานิชา TH 10250
ED660690009TH สยุมพร TH 10900
ED866210015TH สุรพงษ์ TH 10170
ED866210029TH กิตติคุณ TH 10520
ED866210032TH ปิยรัตน์ TH 10210
ED866210046TH พัชน TH 10540
ED866210050TH ลภัสนันท์ TH 10220
ED866210063TH วโรทัย TH 10150
ED866210077TH อธิภูมิ TH 10310
ED866210085TH บาส TH 10220
ED866210094TH luma TH 63110
ED866210103TH ประสิทธิ์ TH 40000
ED866210117TH ทรงพล TH 90110
ED866210125TH พัชรีญา TH 27120
ED866210134TH วรรษมน TH 14120
ED866210148TH กฤศมน TH 10600
ED866210151TH พิมพ์รภัช TH 71120
ED866210165TH เอมอร TH 11000
ED866210179TH ปิยะฉัตร TH 46000
ED866210182TH ธัญญรัตน์ TH 10110
ED866210196TH ณัฐฐิดา TH 10150
ED866210205TH หนึ่งฤทัย TH 50140
ED866210219TH สุทธิลักษณ์ TH 10110
ED866210222TH ปุญญ์ณัชชา TH 50000
ED866210236TH วชิราพร TH 30130
ED866210240TH ดนัย TH 20110
ED866210253TH ร้านศักดา TH 50180
ED866210267TH ชัยวัฒน์ TH 65000
ED866210275TH นะวัน TH 10150
ED866210284TH ภาณุวัฒน์ TH 10400
ED866210298TH ขจร TH 23110
ED866210307TH กมลพรรณ TH 11000
ED866210315TH พีรพงษ์ TH 40000
ED866210324TH กรรณิการ์ TH 10250
ED866210338TH นิวัฒน์ TH 11140
ED866210341TH วรัชยา TH 10240
ED866210355TH กาญจน์ TH 10170
ED866210369TH เอ TH 10100
ED866210372TH อดิศร TH 10230
ED866210386TH ธีรพล TH 67180
ED866210390TH สิรภพ TH 30120

รอบส่งวันที่ 8 ทางไปรษณีย์ไทยก็ทำงานผิดพลาดเช่นกัน

ED839463536TH พีรวัฒน์ TH 90180
ED839463540TH สมศักดิ์ TH 95110
ED839463553TH ปัทมาภรณ์ TH 61000
ED839463567TH พิมพ์วิภา TH 50110
ED839463575TH วัชระ TH 10150
ED839463584TH พอเจตน์ TH 10240
ED839463598TH ชัยวัฒน์ TH 71120
ED839463607TH สุวรรณรัตน์ TH 10400
ED839463615TH เจเจ TH 10900
ED839463624TH เจษฏา TH 10900
ED839463638TH ธนาวรรธน์ TH 20000
ED839463641TH วิภา TH 10250
ED839463655TH เศรษฐวลี TH 10220
ED839463669TH ปิยวิช TH 11120
ED839463672TH ชาตรี TH 36150
ED839463686TH ชาคริต TH 13220
ED839463690TH ดวงใจ TH 10600
ED839463709TH ไพศิลป์ TH 10500
ED839463712TH อินทิรา TH 10900
ED839463726TH ภาณี TH 11000
ED839463730TH วารุณี TH 10220
ED839463743TH จิราภา TH 27120
ED839463757TH ร้านโอชา TH 52100
ED839463765TH ชุติมา TH 74000
ED839463774TH จันทรา TH 10800
ED839463788TH อภิศักดิ์ TH 11150
ED839463791TH วรรณภูมิ TH 10600
ED839463805TH กฤษ TH 12150
ED839463814TH ทิพาภรณ์ TH 73000
ED839463828TH พิสิฐ TH 12130
ED839463831TH ยอดชาย TH 21000
ED839463845TH เกตน์ TH 34000
ED839463859TH ณภัชชา TH 10270
ED839463862TH ศุภมนต์ TH 21180
ED839463876TH ปัทมาภรณ์ TH 61000
ED839463880TH นฤเบศ TH 73120
ED839463893TH พลอยชมพู TH 15160
ED839463902TH รัชนู TH 10220
ED839463916TH รณชัย TH 10120
ED839463920TH บุญชัย TH 10240
ED839463933TH ยอดชาย TH 35000
ED839463947TH แสงอรุณ TH 10170
ED839463955TH เหรียญชัย TH 10330
ED839463964TH ปัทมาวดี TH 10400
ED839463978TH ต้น TH 11120
ED839463981TH ธรรมนูญ TH 10540
ED839463995TH สุทธิวรรณ TH 21130
ED839464001TH ปพน TH 11000
ED839464015TH วิจิตร TH 10160
ED839464029TH ธณัณฐิภัฎฐ์ TH 33170
ED839464032TH สุชาติ TH 50000
ED839464046TH วัจนี TH 22140
ED839464050TH รุ่งรัตน TH 10140
ED839464063TH ธนิต TH 70000
ED839464077TH วิศรุต TH 21120
ED839464085TH โชคชัย TH 10220
ED839464094TH จาตุรนต์ TH 10900
ED839464103TH รัชฎาพร TH 84160
ED839464117TH วนิดา TH 10800
ED839464125TH กษิภัท TH 90110
ED839464134TH พีรกิต TH 10150
ED839464148TH ไพรัชช์ TH 30120
ED839464151TH ปราณี TH 10120
ED839464165TH ภารดี TH 17000
Facebook Comments Box